Flattereds Integritetspolicy

 

Vi på Flattered värnar om våra kunders och besökares integritet. Därför vill vara transparenta med hur vi hanterar av dina personuppgifter så du känner dig trygg när du handlar eller besöker vår webshop.

Med vår integritetspolicy faställer vi hur dina personuppgifter ska skyddas och bearbetas av oss, hur du kan ha kontroll över de uppgifter du lämnar, samt hur du kan kontakta oss.

 


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

 

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Ansvarig för personuppgifter:

Flattered AB är ansvarig för de personuppgifter du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Flattered AB
Grevturegatan 11c
11446 Stockholm

Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556936-9027

 

Vem har tillgång till dina uppgifter? 

Dina personuppgifter delas inom Flattered AB. Uppgifter som krävs för leverans och retur (namn, adress, e-post, telefonnummer samt vilka artiklar din order innehåller) delas med Börjes Logistik och Spedition AB (org.nr 556142-0430) som bedriver logistikverkasamhet för Flattered. Uppgifter som krävs för ekonomisk redovisning (namn, adress och order) delas med Nordenhem Redovisning AB (org.nr 556809-8700)

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig. Vi använder analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Flattered AB.

Enligt lag kan Flattered vara tvingad att lämna ut uppgifter. Detta kan exempelvis vara statliga myndigheter (t.ex skatteverket eller polisen) eller till företag som erbjuder betalningslösningar. I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicys.

I linje med dataskyddsförordningen strävar vi efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och de IT-system vi använder finns inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med undantag för vårt nyhetsbrevet där du själv måste avregistrera dig om du inte längre vill ta del av dessa. Se nedan vår kategorisering av olika personuppgiftshantering för mer info kring vad vi lagrar och varför.

 

 

HANTERING AV BESTÄLLNINGAR ONLINE

 

Ändamål för behandling av personuppgifter:

För att hantera och leverera ditt köp online på flattered.se. Detta genom att behandla dina beställningar och returer samt skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen.

Vidare använder vi dina personuppgifter för att hantera dina betalningar, inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas till dig.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa parter.

Vi använder även dina personuppgifter för att hantera klagomål, samt reklamations och garantiärenden gällande produkter.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex adress, e-postadress och telefonnummer).
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (t.ex vilken vara som beställts eller om varans ska levereras till en annan adress).

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Flattered AB har tillgång till dina personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Flattered AB.

Laglig grund: För att köpeavtalet ska kunna fullgöras måste vi behandla dina personuppgifter. Detta för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Fullgörande av köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en till om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

 

DIREKTMARKNADSFÖRING

 

Ändamål för behandling av personuppgifter:

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, produktinformation och inbjudningar via e-post. För att din upplevelse av Flattered ska bli så bra som möjligt ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter inte används för ändamål som rör direkt marknadsföring. Det gör du genom att lämna en skriftlig anmälan hos den personuppgiftsansvarige, exempelvis via e-post.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Om du prenumererar Flattereds nyhetsbrev skickar vi direktmarknadsföring till dig via e-post. De uppgifter vi hanterar då är:

 • namn
 • kontaktuppgifter ( e-post, telefonnummer och postnummer)
 • köphistorik
 • kön
 • ålder

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast Flattered AB har tillgång till dina personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Flattered AB.

 

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
 • Kontakta oss på info@flattered.se

 

Laglig grund:

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring.

 

Lagringstid:

Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

När det gäller e-postmarknadsföring betraktar vi dig som en inaktiv kund om du inte har öppnat något e-postmeddelande under det senaste året. Efter det raderas dina personuppgifter.

 

 

KUNDTJÄNST

 

Ändamål för behandling av personuppgifter:

För att kunna hantera förfrågningar, klagomål eller garantiärenden från dig gällande våra produkter använder vi dina personuppgifter. Detta genom teknisk support via e-post, chattfunktion, telefon och sociala medier.

Vid incidenter eller problem med din order, byte eller retur kan vi också kontakta dig.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

 • Namn
 • Kontaktuppgifter ( t.ex adress, e-post och telefonnumer)
 • Korrespondens från dig.
 • Uppgift om köpet. Tidpunkt, ordernummer, orderinnehåll och eventeullt fel/klagomål.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast de som är ansvariga för produkter och leverans, samt de som jobbar med kundservice hos Flattered AB.

 

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 

Lagringsperiod:

Tills dess att kundserviceärendet är avslutat.

 

 

DELTAGANDE I TÄVLINGAR / EVENT

 

Ändamål för behandling av personuppgifter:

För att kunna genomföra tävlingar och event vi arrangerar behandlar vi dina personuppgifter för att kommunikation innan och efter tävlingen och/eller eventet. Detta genom ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar. I samband med detta kan vi även komma att behandla personuppgifter rörande identifikation och ålder. Tillsist behandlar vi personuppgifter för att kunna utse vinnare och förmedla vinster.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

 • Namn
 • Personnummer eller ålder.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event.

 

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.

 

Lagringsperiod:

Under den tid tävlingen, eventet, inklusive ev.utvärdering, pågår.

 

 

UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING

 

Ändamål för behandling av personuppgifter:

För att göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.

Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.

Analys för att kunna ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment.

Analys för att ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.

Analys för att ta fram underlag i syfte att planera nyetableringar av ex. lager.

För att ge dig en möjlighet att påverka det sortiment som vi tillhandahåller.

För att ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Personuppgifter som du valt att ge oss:

 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.

Personuppgifter om du har gjort ett köp:

 • orderhistorik
 • leveransinformation
 • betalningshistorik

Vi behandlar också följande kategorier av personuppgifter kopplade till cookies:

 • klickhistorik
 • besöks- och surfhistorik

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

De uppgifter vi vidarebefordras till tredje part används bara för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som anges ovan. Vidare använder vi oss av webbanalysföretag för att analysera våra kunders beteende online på en generell nivå.

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod:

Från insamlandet och 36 månader efter.

 

 

FULLGÖRANDE AV RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

 

Ändamål för behandling av personuppgifter:

Vi använder dina personuppgifter för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav kan exempelvis avse produktansvar och produktsäkerhet.

Vi använder även dina personuppgifter för att följa bokföringslagen, så vi kan samla in och kontroller bokföringsuppgifter.

 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn
 • Ordernummer
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Överföringsdatum
 • Betalningsinformation

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Flattered AB samt de IT-företag som tillhandahåller våra lösningar inom bokföringssystem.

 

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse.

 

Lagringsperiod:

I enlighet med den tid bokföringslagen säger att uppgifterna ska sparas.

 

 

COOKIES

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror.  Cookien sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Våra cookies innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare.

När du besöker och navigerar på vår webbplats lämnar du som besökare samtycke till hanteringen av cookies.

 

Hur använder vi cookies?

Vi använder permanenta kakor för att spara ditt val av startsida. Vi använder sessionskakor exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen eller om du har lagt en vara i din varukorg.

Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial.

Vissa tredjepartskakor införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, Facebook och Instagram ger användare möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.

Vi använder också tredjepartskakor som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

 

Retargeting

Flattered samarbetar med företag för att se till så att du endast ser relevanta online-annonser. De som levererar sådana lösningar till oss är: Facebook, Google Adwords, YouTube och Instagram. Om du inte vill få den typen av annonser kan du ta bort din cookie här.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig; analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

 

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja, det kan du göra. På inställningar på din webbläsare kan du lära dig mer om hur du kan styra användningen och omfattningen av cookies.

 

 

DINA RÄTTIGHETER

 

Din rätt till tillgång:  

Vi är transparanta och öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få djupare insikt om hur just dina personuppgifter behandlas kan du begära att om att få de uppgifter vi har om dig (s.k registerutdrag). Detta gör du genom att kontakta Flattered (info@flattered.se). Vi skickar då dina personuppgifter till dig via e-post.

Tänk på att vi kan komma att fråga om ytterligare uppgifter vid begäran om tillgång. Detta för att säkerställa effektiv hantering och att uppgifterna lämnas till rätt person.

 

Din rätt till rättelse:  

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Din rätt till radering:

Du har rätt att när som helst begära radering av personuppgifter som behandlas av Flattered ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlades in för.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du motsätter dig mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Undantag för rätt till radering är när det finns skäl att tillgodose andra viktiga rättigheter, exempelvis rättslig förpliktelse. Sådana rättsliga förpliktelser är ifall:

 • Du har ett pågående ärende med kundservice.
 • Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats.en obetald skuld hos Flattered.
 • Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren.
 • Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder.
 • Din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna.
 • Du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.

 

Din rätt att göra invändningar:  

Du har rätt att invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter, och endast i de fall det finns tvingande skäl för Flattered att fortsätta att behandla som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direktmarknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
 • Kontakta oss på info@flattered.se

 

Din rätt till begränsning:

Du har rätt att kräva att Flattered begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Flattereds legitima intresse, ska Flattered begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
 • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Flattered begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
 • Om Flattered inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

 

Din rätt till dataportabilitet:

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen.

 

Din rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:

Om du anser att Flattered behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för lagstiftningen.

 

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi värnar om att vara transparenta mot våra kunder, och tar dataskydd på mycket stort allvar. Du kan alltid nå oss gällande förfrågningar gällande dina rättigheter på info@flattered.com

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

För att skydda sekretessen och tillgången till personuppgifter använder vi IT-system. Detta för att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som behöver behandla personuppgifter har tillgång till dem.

 

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen ska övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen. Det är till datainspektionen som du anmäler klagomål om att företag behandlar dina personuppgifter felaktigt.

Vid alla frågor kring hur vi jobbar med dataskydd och hantering av personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss på info@flattered.se

 

Uppdateringar till vårt integritetspolicy:

Du hittar alltid den senaste versionen av integritetspolicyn på vår webbplats under “Integritetspolicy”. Vid väsentliga förändringar av integritetspolicyn kommer vi att meddela dig, detta kan exempelvis vara ifall vara vid ändring av syftet med användningen av dina personuppgifter, ändring av ombudets identitet eller ändring av dina rättigheter.

Språk:
Leverera till:
Updating…
 • Du har inga produkter i varukorgen.